Referaty ulohy,tahaky

Skoro všetko o dejinach sveta od a-z od 0 - X

Latinčina - Motta a prislovia

Ave Caesar, morituri te salutant – Buď pozdravený cisár, tí ktorí idú na smrť, ťa zdravia
Aut vincere, aut mori – Buď zvíťaziť, alebo zomrieť
Alea iacta est – Kocky sú už hodené
Animas fidelium – Oddané duše
Apage satanas - Odíď satan
Cedo nulli – Neustupujem nikomu
Castis omnia casta – Čistému je všetko čisté
De visu – Z videnia
Dum spiro, spero – Kým dýcham, dúfam
Dies Domini – Deň Pánov
Festina lente – Ponáhľaj sa pomaly
Fortes fortuna adiuvat – Odvážnemu šťastie praje
Fortuna caeca est – Šťastie je slepé
Gloria in excelsis Deo – Sláva Bohu na výsostiach
Laudetur Jesus Christus – Pochválený buď Ježiš Kristus
Memento mori – Pamätaj na smrť
Noli me tangere – Nedotýkaj sa ma
Nomen omen – Meno(ako) znamenie
Nuda veritas – Holá pravda
Oremus – Modlime sa
Privattissimum – Súkromne
Prohibitio – Zákaz
Pax vobis – Pokoj s vami
Schola ludus – Škola hrou
Scio me nihil scire – Viem, že nič neviem
Urbi et orbi – Mestu a svetu
Vade mecum – Kráčaj so mnou
Veritas vincit – Pravda víťazí