Referaty ulohy,tahaky

Skoro všetko o dejinach sveta od a-z od 0 - X

Botanika

Test č. 7

1. Koncovka – phyta (resp. – mycota) znamená v slovenskom preklade čo?
2.Rozdiel medzi monofyletickými a polyfyletickými taxónmi – aj nakresliť
3. Charakterizujte Eukaryota a čo do neho patrí
4.Charakterizujte heterotrichálnu stielku – aj nakresliť
5. Čo je to fyloid?
6.Čo je to oogamia?- aj nakresliť
7.Ktoré organizmy sú schopné viazať vzdušný dusík – aj zaraď
8.Čo sú to fykobilíny, čo k nim patrí?
9.Čo je to kapilícium a pri ktorej systematickej skupine sa vyskytuje?
10.Červenoočká – aký je lat. preklad + zaradenie
11. Čo spôsobuje Plasmopara viticola + zaradenie (presné)
12. Vymenujte pigmenty u Xanthophyceae
13. Čo je to sporangiofór
14. čo je to sporofyt?
15.Nakresli a popíš penátnu rozsievku
16.Systém Fungi – len oddelenia
17.Čo je to holomorfa?
18.Popíš a nakresli konjugáciu – aj kde sa vyskytuje
19. Vymenujte minimálne 3 rozdiely medzi Ascomycota a Basidiomycota
20 Nakresli a popíš peritécium
21.Uveďte aspon 3 klobúkaté huby celým vedeckým názvom
22. Vymenujte aspon 3 lišajníky – napr. s ktorými ste sa oboznámili na cvičeniach
23.popíšte heteromerickú stielku a pri ktorej systematickej skupine sa vyskytuje?
24.Čo je to mykobiont a pri ktorej systematickej skupine sa vyskytuje?
25.Charakterizujte Florideophyceae + aspoň 1 zástupca
26. Čo je to agar a z čoho sa získava (aj zaradenie + 2 zástupci)
27. nakreslite absolútnu orientáciu bičíkových báz CW a kde sa vyskytuje
28 Vymenujte aspon 3machy (nie machorasty!)
29. Systém machorastov + kam patria

Poznávačka – pomerne zle viditeľné- pozor! Všetko treba aj zaradiť
Bol: Batrachospermum moniliforme, nejaké plocho listové stielky, 6 húb (bolo treba zaradit, ktoré patria k vreckatým aktoré k bazídiovým hubám), Chara, a Anabaena – rez bunkou (treba popísať: plynné vezikuly, nukleoplazmatická oblasť, slizový obal a bunková stena