Referaty ulohy,tahaky

Skoro všetko o dejinach sveta od a-z od 0 - X

OPIS- Slnko

(odborný opis)

Slnko tak, ako všetky hviezdy, je guľou z rozžeravených plynov. Hlboko v jeho vnútri stále dochádza k premene vodíka na hélium. Uvoľnená energia sa vyžaruje okrem iného v podobe svetla a tepla.

Slnko je našou najbližšou hviezdou. Je ústredným telesom našej planetárnej sústavy, okolo ktorého obiehajú planéty. Slnko žiari bezo zmeny už miliardy rokov. Keby vyhaslo len na niekoľko dní, väčšina života na Zemi by zanikla. Predpokladaná teplota v slnečnom jadre je okolo 14 stupňov Celzia, na povrchu je to okolo 6000 stupňov Celzia.

Objem Slnka je vyše milionkrát väčší ako objem Zeme. Vodík tvorí 90% Slnka. Slnečné škvrny sú tmavšie a chladnejšie v oblasti, ktoré sa po určitom čase objavujú na slnečnom povrchu. Niektoré z nich sú oveľa väčšie ako Zem a môžu pretrvávať po niekoľko mesiacov. Menšie škvrny zanikajú o niekoľko dní alebo týždňov.

Rôzne rýchlosti - Slnko sa skladá z plynov, preto môžu mať jeho rôzne časti pri otáčaní rôznu rýchlosť. Oblasť rovníka (v strede slnečného kotúča) sa otáča rýchlejšie ako póly. Zvukové vlny, ktoré vznikajú vo vnútri Slnka, spôsobujú, že sa Slnko každú minútu zväčšuje a vzápätí zmenšuje asi o 1 km.