Referaty ulohy,tahaky

Skoro všetko o dejinach sveta od a-z od 0 - X

William Shaekspear - Hamlet

1.Tématický plán

Téma – Tragédia dánskeho princa, ktorý sa musel pomstiť.
Idea – Žiaden zlý čin neostane nepotrestaný.

Motívy 

- Pomsta: Princ Hamlet pomstil svojho otca.
- Láska: Láska medzi Hamletom a Oféliou

Časopriestor - čas 12.storočie
                   - priestor Dánsko, hrad Elsinor

Dej

Dánsky kráľ je zabitý svojím bratom Claudiom, ktorý túži po kráľovskej koru-ne. Všetci si myslia, že kráľa uštipol jedovatý had. Pravda je však taká, že jeho brat Claudius mu nalial do uší jed. O krátky čas sa Claudius ožení s Gertrúdou, vdovou po mŕtvom kráľovi - Hamletovou matkou. V noci sa členom stráže zjaví duch mŕtveho kráľa, povedia to Hamletovi ten ide s nimi na druhý deň na stráž. Duch opäť príde a ukazuje Hamletovi aby išiel za ním. Hamlet ide aj napriek tomu, že strážcovia mu v tom chvú zabrániť. Duch mu rozpovie celú pravdu o svojej smrti. Prekvapený Ham-let sa zaprisahal pomstíť jeho smrť. Všetci prisahajú na meč ,že nikomu nepovedia čo im duch povedal. Po tejto udalosti sa Hamlet začne správať ako blázon. Kráľov-ský radca Polonius si myslí, že je to kvôli jeho dcére Ofélii, ktorá ho musí na ot-cov a bratov príkaz odmietať. Kráľ a kráľovná sú už bezradný a tak pošlú po Ham-letových spolužiakov Rosencratza a Guildensterna. Chcú aby sa s ním porozprávali a zistili príčinu jeho bláznivého správania.

Krátko po ich príchode prídu na hrad herci. Hamlet ich požiada aby zahrali Gonzagovo zavraždenie, ale s pridaním pár veršov, ktoré on sám napísal. Polonius sa snaží kráľa a kráľovnú presvedčiť o tom, že Hamlet sa pomiatol kvôli Ofélii. Preto sa aj s kráľom schovajú za záves a počúvajú čo sa bude diať medzi Hamletom a Oféliou. Hamlet však tento podraz vytušil, začal sa k Ofélii správať, akoby k nej nič necítil. Prekvapený kráľ si myslí, že Polonius sa zmýlil. Zároveň však nechápe Hamletovo správanie.

Počas predstavenia hry, ktorá predstavuje smrť kráľa Gonzaga, si Hamletov stryko a matka uvedomia svoj čin a v polovičke predstavenia odídu. Hneď potom si kráľovna Gertrúda dá zavolať Hamleta a žiada od neho vysvetlenie, čo to má zname-nať. Polonius schovaný za závesom počúva rohovor medzi matkou a synom. Hamlet v domnení, že za závesom je potkan, priskoči k závesu a bodne. Poloniusa, ktorý je za závesom schovaný zabije. Rýchlo ho odprace a pochová. Táto udalosť Všetkými otriasla a nemôžu sa z nej spamätať. Ofélia je taká nešťastná, že sa pomätie. Kráľ sa rozhodne Hamleta poslať do Anglicka. Do rúk mu dá zapečatený list, v ktorom je napísané, že doručiteľa tohto listu treba okamžite zabiť. Hamlet opäť vycítil pod-raz a list prepísal.

Na hrad príde Leartes, syn mŕtveho Polonia. Hneď ide za králom a žiada si vysvetlenie o smrti svojho otca. Kráľ ho ubezpečil o tom, že vrahov už poslal na istú smrť. Vyruší ich príchod Gertrúdy, ktorá im prišla oznámiť smutnú správu o Ofélii. Táto bola pri potoku a vila vence. Keď chcela vence zaveliť na konár, ten sa zlomil a spolu s ňou spadol do vody. Nešťastná Ofélia sa utopila. Keď si Leartes vypočul čo sa stalo jeho sestre zmohol ho ešte väčší smútok.

Hamlet aj so svojím priateľom Horatiom prichádzaju naspäť z Londiny. Keď prechádzajú popri cintoríne a vidia hrobára, ako kope hrob. Pýtajú sa ho, koho je ten hrob, ten sa však tvári, akoby ich nepočul. Pooberajú sa a uvidia smútočný sprievod, skryjú sa a čakajú. Keď Hamlet zistí, že ide o jeho milú , vrhne sa k hro-bu a začne ju oplakávať. Vtedy sa prizná ako veľmi ju miloval. Práve vtedy kráľ dohodne súboj medzi Hamletom a Leartesom, v ktorom musí Hamlet bezpodmieneč-ne zomrieť. Dohodne sa s Leartesom, že tento svoj kord napustí jedom. Ak by ná-hodou prežil podajú mu otrávený nápoj. Hamlet súboj s hrdosťou prijme. Pred sú-bojom si maju súperi vybrať kordy, s ktorými budú bojovať. Leartes si vyberá prýv a vyberie si ten, ktorý ma hrot namočený v jede. V súboji sa najskôr daní Ham-letovi, potom ho však Leartes poškriabe. Vtedy mu povie, že jeho kord bol otráve-ny a preto zomrie. Keď to Gertrúda počula, v zmätku sa chce napiť vína. Zoberie pohár, náhodou to bol práve ten, ktorý je nachystaný pre Hamleta. Klaudius jej chce v tom zabrániť. Nestishe, Gertúda sa napije a umrie. Hamlet v hneve zabije Lear-tesa a bodne aj kráľa.

Daruje kráľovskú korunu nórskemu kráľovi Fortinbrasovi a zomrie aj on.

POSTAVY

HLAVNÉ POSTAVY


Hamlet - pomstichtivý, sebecký, vynaliezavý a vypočítavý dánsky princ, ktorý je odvážny a nebojí sa obetovať vlastný život, aby pomstil smrť svojho otca.
Kráľ Claudius - dánsky kráľ, bol chamtivý a zlý, túžiaci po bohatstve a kráľovskej korune až tak, že sa neštítil zabiť vlastného brata.
Kráľovná Gertrúda - milujúca matka, no nerozvážna, lebo sa hneď po smrti manžela vydala za svojho švarga, ktorý sa stal kráľom
Polonius - prefíkaný a zvedavý kráľovsky radca, ktorý chcel všetko vedieť a to ho stálo život.
Ofélia - Poloniova dcéra, ľúbi Hamleta, citlivá, nežná, počestná. Nedokáže však čeliť otcovi a bratovi, je veľmi slabá, a preto zo žiaľu zošalie a zomiera.

VEDLAJŠIE POSTAVY

Horatio - čestný človek, jediný ozajstný Hamletov priateľ.
Laertes - Poloniov syn, rozhnevaný za smrť svojho otca, rozhodnutý za každú cenu zabiť Hamleta
Roseneratz a Guildenstern - spolužiaci Hamletovi
Marcelius, Barnardo, Francisko - členovia stráže
Fortinbas - nórsky princ, ktorý sa nakoniec stane Dánskym kráľom.
Duch Hamletovho otca, herci, hrobár, kňaz, šľachtic, dvorné dámy, vojaci, námorníci, posli a sprievod.

Hlavný hrdina HAMLET

Idealizácia - Hamlet je vyhreslený idealisticky ako nebojácny princ, ktorý obetuje sám seba, aby pomstil svojho otca.

Konflikt

Hamlet & Claudius - smrť Hamletovho otca - kráľa
Hamlet & Polonius - Ofélia,
Hamlet & Laertes - Ofélia, smrť Polonia

Postavenie autora v diele: Rozprávač, ktorý je neprítomný

Významové zafarbenie diela: tragické

KOMPOZIČNÝ PLÁN

Horizontálne členenie textu

Dielo sa člení na 5 dejstiev a tie sa delia na výstupy

1.dejstvo - 5 výstupov
2.dejstvo - 2 výstupy
3.dejstvo - 4 výstupy
4. dejstvo - 7 výstupov
5. dejstvo - 2 výstupy

Kompozičné postupy - retrospektívny

Fázy sujetovej organizácie lit. diel

- expozícia - dej sa odohráva v Dánsku, v 12. Storočí. Haletov otec bol zavraždený a na trón si zasadol jeho brat a vzal si za manželku Hamletovu matku, vdovu po mŕtvom kráľovi (svojom bratovi). Na hradbách sa zjavuje mŕtvy kráľ

- kríza - Hamlet predstiera šialenstvo a pritom obetuje svoju lásku Oféliu. Nešťastnou zhodou náhod zabije Poloniusa. Kráľ ho pošle do Anglicka, kde ho majú zabiť. Medzitým zomrie Ofélia, ktorá sa pomiatla a utopila.

- Kolízia - duch povie mladému Hamletovi pravdu o jeho smrti. Ten sa zaprisahá, že ho pomstí.

Peripetia - keď sa Leartes vráti