Referaty ulohy,tahaky

Skoro všetko o dejinach sveta od a-z od 0 - X

Moliere: Lakomec

1. Tématický plán

Téma – obraz lakomého človeka, ktorý sa tak veľmi bojí o svoje peniaze, že šetrí na vlastnch deťoch.
Idea – lakomého človeka môžu k činu prinútiť len peniaze.

Motívy

– lakomosť - Harpagon má rád svoje peniaze a hľadá ďalšie spôsoby, ako zbohatnúť
- láska - láska medzi Kleantom a Marianou, Elizou a Valérom, ktorá nakoniec zvíťazia nad lakomstvom Hargapona

Časopriestor – čas polovica 17. storočia
                   - priestor Francúzsko - Harpagonov dom

Dej

Harpagon je lakomý a veľmi pokrytecký človek. Jeho deti Eliza a Kleant sú celkom iní ako on. Všetci ľudia, ktorí Harpagona poznajú, mu nepovedia inak ako držgroš. Je taký chamtivý, že truhlicu s peniazmi si zakope do záhrady, aby mu ju náhodou niekto neukradol. Pravidelne chodí truhlicu kontrolovať. Peniaze má radšej ako vlastne deti. Bojí sa, aby od neho nežiadali peniaze. Najradšej by ich zosobášil tak, aby svadbu zaplatil niekto iný. Elizu sľúbi bohatému Anzelmovi, ktorý je ochotný si ju zobrať aj bez vena. Eliza však ľúbi Valéra. Anzelm veľmi dobre pozná Elizinho otca, uvedomuje si jeho lakomstvo, chtivosť a neláskavé zaobchádzanie s vlastnými deťmi. Valér sa rozhodne dať k Harpagonovi do služby, aby sa mohol votrieť do jeho priazne. Začne Harpagonovi lichotiť, na všetko mu prikyvuje.

Kleant zahorí láskou ku chudobnej dievčine Mariane. Zdôveruje sa s tým sestre Elize. Uvedomuje si, že lakomý otec nebude s jeho svadbou súhlasiť. Dokonca ho chce oženiť s vdovou, ktorá je oveľa staršia ako on. Aby však veci neboli tak jednoduché, starý Harpagon sa chce oženiť tiež, za svoju nevestu si vybral Marianu, ktorú ľúbi Kleant. Dozvedel sa o nej, že je veľmi skromná a nenáročná. V svojej lakomosti si vyrátal, že to bude dobrá nevesta pre neho, lebo ho nebude stáť veľa peňazí. Vo všetkom mu pomáha dohadzovačka Frozína, ktorá je taktiež veľmi chamtivá a zlá. Hargapon si všimne, že ako si Kleant a Mariana dobre rozumejú a chce vedieť, čo si myslí o svojej budúcej macoche. Ten aby neprezradil svoje city povie, že sa mu veľmi nepozdáva.

Obaja súrodenci za pomoci Šidla, Kleantovho sluhu, uvažuju o tom, ako sobáš prekaziť. Kleant si chce zobrať pôžičku, zisťuje však, že za ňu musí zaplatiť veľké úroky. V rozhovore so sprostredkovateľom zisťuje, že prepožičavateľom je jeho vlastný otec. Hneď sa rozhodne ísť za otcom a povie mu, čo si o tom všetkom myslí. Po prudkej hádke otec syna vyháňa z domu.

Medzi tým Kleantov sluha Šidlo nájde zakopaný poklad a prezradí to svoju pánovi, spoločne ho vykopú a odnesú. Keď to zisti Harpagon, žiali nad stratou svojho pokladu. Jeho peniaze sú pre neho viac, než vlastný život. Z krádeže obviňuje nového sluhu Valéra. Ten si však myslí, že ho obviňujú, že je tajne zaľúbený do jeho dcéry Elizi a prizná sa, že je do nej zaľúbený a žiada ju o ruku. Harpagon ho však odmietne s tým, že má pre svoju dcéru lepšieho a bohatšieho pytača. Vtedy sa Valér priznáva, že je bohatý, lebo je synom dona Thomasa d´Alburcyho. Don Anzelm sa spytuje Valéra, či má nejaké dôkazy o tom čo hovorí. Valér mu prezradí, že má prsteň po otcovi. Vyjde najavo, že Valér je Anzelmov syn. Taktiež, že Mariana je jeho dcéra.

Kleant sa rozhodne otcovi povedať, že to on našiel pokladnicu s peniazmi. Povedal mu však, že ak sa mu nedovolí oženiť s Marianou, všetkým povie, aký je jeho otec človek. A tak vyjde najavo, že Mariana a Valér sú súrodenci, ktorí sa stretávajú so svojim otcom po šestnástich rokoch.

Harpagon nakoniec so svadbou Kleanta a Mariany súhlasí, za podmienky, že mu bude vrátená truhlica s peniazmi. Taktiež so svadbou Valera a Elizy, za podmienky, že Anzelm zaplatí výdavky za obidve svadby. Nakoniec sa všetko dobre skončí, každý dostane to, čo najviac miluje, Eliza Valéra, Kleant Marianu a Harpagon truhlicu.

Postavy:

Harpagon - lakomý a úžernícky človek, ktorý nadovšetko miluje peniaze, Elizin a Kleantov otec.
Kleant - Harpagonov syn, nie je však lakomý ako jeho otec, Marianin milý.
Eliza - Harpagonova dcéra, Valérová milá.
Valér - Anzelmov syn, Elizin milý.
Mariana - Kleantova milá, Harpagonova vyvolená, Anzelmova dcéra.
Anzelm - Marianin a Valérov otec, mal si zobrať Elizu za ženu, prenechal ju synovi.
Frozína - chamtivá a intrigánska dohadzovačka, za peniaze je schopná všetkého.
Majster Šimon, Jakub, Šidlo, pani Klaudia, Ovsík, Trieska, policajný komisár a jeho pisár.

Hlavný hrdina – Harpagon

Typizácia – autor pomocou Harpagona poukazuje na záporné vlastnosti, ako je lakomstvo, úžerníctvo.

Konflikt

- Harpagon - jeho deti – Chce deti oženiť a vydať za starých grófov, len preto, aby na tom zarobil.
- Harpagon - spoločnosť – spoločnosť odsudzuje Harpagona preto, lebo ich stále obviňuje z kradnutia jeho peňazí, hoci to nebola pravda.
Harpagon sám so sebou - vnútorný konflikt - je bohatý, má veľa peňazí, stále sa však bojí, že mu ich niekto ukradne, nikomu neverí, v každom človeku vidí zlodeja.

Postavenie autora v diele neprítomný
Významové zafarbenie diela humoristické

2. KOMPOZIČNÝ PLÁN

Horizontálne členenie textu – 5 dejstiev a výstupy

1. dejstvo - 5 výstupov
2. dejstvo- 5 výstupov
3. dejstvo- 9 výstupov
4. dejstvo- 7 výstupov
5. dejstvo- 6 výstupov

Kompozičný postup retrospektívny

Fázy sujetovej organizácie literárnych diel

Expozícia - Kleant a Eliza si chcú pohovoriť s otcom o svadbe, ale prichádzajú k nemu práve vtedy, keď rozmýšľa, ako uchrániť svoj majetok.

Kolízia - otec má na svadbu svoj názor. Pre Elizu vybral 50-ročného pána Anzelma, ktorý netrvá na vene. Kleantovi z toho prišlo zle a odchádza. Vzápäti príde Valér – Elizin milý, ktorý schvaľuje Harpagonovi všetko, čo povie, aby sa mu zalíškal. Harpagon im povie, že si chce za ženu vziať Marianu – chudobnú dievčinu.

Kríza - na slávnostnej večeri pre Marianu, ako Harpagonovu snúbenicu, sa Kleant priznáva k láske k Mariane a otec ho neuznáva ako svojho syna.

Peripetia - Kleant potrebuje peniaze, a tak sa rozhodne si ich požičať. Jeho sluha Šidlo mu vybaví pôžičku s veľkými úrokmi. Kleant sa dozvie, že peniaze mu požičiava jeho otec.  Šidlo nájde v záhrade zakopanú truhlicu s peniazmi a povie to Kleantovi. Ten povie otcovi, že mu ju nevráti dovtedy, kým mu nepovolí svadbu s Marianou.

Rozuzlenie - Valér nepriamo povie, že je Anzelmov syn, šťastný pán Anzelm sa dozvie, že jeho deti žijú. Valér a Mariana sú jeho deti. Anzelm na veľkú radosť Harpagona sľúbi, že všetky výdavky za obidve svadby zaplatí on. Kleant vráti otcovi truhlicu s peniazmi a všetci sú nakoniec šťastní a spokojní.

Vertikálne členenie textu

a)pásmo rozprávača - neprítomný
b)pásmo postáv - monológy, dialógy

3. JAZYKOVÝ PLÁN

Útvary jazyka - spisovný jazyk
Štylistické rozvrstvenie slovnej zásoby - štylisticky príznakove, citovo zafarbené

Trópy

– prirovnanie - Chcem ju dnes večer vydať za muža priam tak bohatého ako múdreho.
- epiteton - matičká nebeská, tisicoraké čaro.
- metafora - vlastný otec je mi sokom v láske